Das Team der RBW

Ihre Ansprechpartner:

Silke Ratte

Prokuristin, Standortmarketing/PR
Tel.: +49 2204 9763-16
ratte@de922c2d6026432abf0e302bf02268c7rbw.de

Natascha Ern

Assistenz/Sekretariat
Tel.: +49 2204 9763-0
ern@rbw.de

Bianca Degiorgio

Fachkräftesicherung, Fachkräftemarketing
Tel.: +49 2204 9763-21
degiorgio@0770fdb5bf674a59a97cc7a25942c583rbw.de

Melanie Hackländer-Koll

Gründung, Unternehmenssicherung
Tel.: +49 2204 9763-12
hacklaender-koll@d740ac47ce434d698bee65f5ab169a21rbw.de

Peter Jacobsen

Gründung, Unternehmenssicherung
Tel.: +49 2204 9763-20
jacobsen@2fc7de1c29d04563b8d401adfcca9ce9rbw.de

Slawomir Swaczyna

Innovations- und Technologieförderung, Fördermittel
Tel.: +49 2204 9763-15
swaczyna@8d2abf5cba4646c98f7e2f57b00aeca3rbw.de

Kontakt

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 2204 9763-0
Telefax: +49 2204 9763-99

Ihr Weg zu uns

In Google Maps öffnen